Podjetniško svetovanje

Imamo bogate izkušnje na različnih področjih poslovnih dejavnosti , ki smo jih pridobili z dolgoletno prisotnostjo v svetu podjetništva, zato vam lahko z ustreznimi nasveti pomagamo tudi na različnih drugih področjih.

Imamo bogate izkušnje na različnih področjih poslovnih dejavnosti , ki smo jih pridobili z dolgoletno prisotnostjo v svetu podjetništva, zato vam lahko z ustreznimi nasveti pomagamo tudi na različnih drugih področjih.

Svetujemo vam  o:

- izbiri pravnoorganizacijske oblike (s. p.  ali  d. o. o.),
- njihovih prednosti in slabosti,
- zahtevah in delu, ki ga je potrebno opraviti pred začetkom poslovanja,
- tem, kdaj postati normiranec, kaj to pomeni in kakšna je obdavčitev,
- evidencah, ki jih je je potrebno voditi  v podjetju,
- oblikovanju prodajnih cen in vodenju zalog,
- izboljšavah poslovnih situacij,
- davčni optimizaciji poslovnega izida in
- vsem, čemur se je dobro izogniti.

 

Vodenje podjetja je zahtevno opravilo. Ne zahteva samo predane osebe, temveč  tudi veliko strokovnega znanja z različnih področij. Z našim znanjem in izkušnjami vam bomo stali ob strani.