Računovodstvo

Zagotavljamo kvalitetne storitve vodenja poslovnih knjig za  s. p. (samostojne podjetnike) in d. o. o. (družba z omejeno odgovornostjo).  Pri svojem delu imamo osebni pristop, saj se prilagodimo  potrebam stranke, smo odzivni  in skrbni. S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju različnih rešitev, vodimo jih po poti do uspeha z urejenim računovodstvom.

Za vas opravljamo:
- knjiženje prejetih in izdanih računov,
- obračun DDV (davka na dodano vrednost) in davka od dobička pravnih oseb,
- vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
- obračun plač, podjemnega dela, avtorskih honorarjev, najemnin in poročanje v e-davke,
- obračun ur in  socialnih prispevkov za zavezanca ,
- izdelavo vseh potrebnih medletnih in letnih poročil (bilance stanja, izkaz uspeha in davčne bilance) in
- izdajanje računov ter pošiljanje e-računov.

Vse, kar se v podjetju dogaja, je potrebno računovodsko zapisati,  saj vsi zapisi posredujejo  pomembne informacije različnim uporabnikom. Poslovanje opazujejo tudi naši dobavitelji, banke in konkurenti. Ustrezne, razumljive in zanesljive računovodske informacije so pomembne tudi za vodilne v podjetju, ker so podlaga odločanju, kar pomeni, da morajo biti kakovostne in nas tako lahko vodijo do boljših poslovnih odločitev.